Paralel Oturum 1.2 – Güvenli bölgeler olarak şehirler: Güvenli çevrelerin sağlanmasında yerel yönetimlerin rolü

Belediyeler yerinden edilmiş kişilere sosyal yardım ve güvenli barınma da dahil olmak üzere güvenli bölge ve sosyal koruma alanları sağlama konusunda en önemli aktörlerdir.

Bu oturum, belediyelerin nasıl göçmen ve mültecilere koruma ve sosyal hizmetler sunduğuna odaklanmaktadır (örn. mevcut hizmetlerin göçmen ve mülteci özel ihtiyaçlarına göre uyarlanması).

Yerel yönetimler göçmenler ve mültecileri sürdürülebilir bir şekilde belediyenin sosyal koruma programlarına nasıl entegre edebilirler, ev sahibi topluluklar ile yaşanabilecek gerilimlerden nasıl kaçınabilirler ve yerinden edilmiş toplulukların yerel çevreye sağladığı olumlu katkıların sergilenmesi için neler yapabilirler?

KONUŞMACILAR

 • Hülya Alper
  Hülya Alper
  WALD Akademi Direktörü
 • Tony Doyle
  Tony Doyle
  Knox Şehir Konseyi Genel Müdürü, Avustralya
 • Kenan Gültürk
  Kenan Gültürk
  Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı, İstanbul, Türkiye
 • Şenay Özden
  Şenay Özden
  Araştırmacı Antropolog
 • Sinan Özden
  Sinan Özden
  Ulusal Proje Yöneticisi, SKL International RESLOG Türkiye Projesi
 • Bojan Randjelovic
  Bojan Randjelovic
  Belediye Başkan Yardımcısı, Pirot Belediyesi, Sırbistan
 • Gayed Sened
  Gayed Sened
  Temsilci, Yarının Kadınları Komitesi
 • Shoichiro Suzuki
  Shoichiro Suzuki
  Kyoto Belediye Başkan Yardımcısı, Japonya
Hülya Alper
WALD Akademi Direktörü

1966 yılında Amasya’da doğan Hülya Alper, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünü tamamlamış olup 2003 yılında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Programından mezun olmuştur. Gençlerin eğitim hayatına katılması konusunda yaptığı çalışmalar sebebiyle Azerbaycan Bakü Üniversitesi’nden Fahri Doktora Ünvanına layık görülmüştür. 1997-2000 yılları arasında TRT ve NTV Haber Merkezlerinde görev alan Alper, 2007 yılına kadar Yeditepe Üniversitesi’nde İletişim ve Tanıtım Koordinatörü olarak çeşitli projeler yürütmüş olup Uluslararası Pazarlama Stratejileri konusunda öğretim görevlisi olarak yer almıştır. 2007-2010 yılları arasında Medical Park Sağlık Grubu’nda Kurumsal Pazarlama ve İletişim Direktörü olarak görev almıştır. 2011 yılında ise Beykent Üniversitesi’nde Kurumsal İletişim Danışmanı olarak gerek yönetim alanında gerek sosyal sorumluluk çalışmalarında rol almıştır. Hülya Alper halen Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) bünyesinde Akademi Direktörü olarak görev yapmakta aynı zamanda çeşitli projeler yürütmektedir.

Tony Doyle
Knox Şehir Konseyi Genel Müdürü, Avustralya

Tony Doyle, Avustralya ve İngiltere’de çalışmış, Avustralya’nın en büyük finansal hizmet şirketlerinden birinde üst düzey yönetici rolleri üstlenmiş ve halen yerel yönetimlerde görev alan yenilikçi bir üst düzey yöneticidir. Finans kariyeri boyunca küçük ölçekli girişimler vasıtasıyla büyük kurumsal şirketlerle ortaklıklar geliştiren ve derin bir ticari akıl geliştiren Doyle, ticari tecrübesini toplumsal gelişime olan bağlılığı birleştirmiştir. Yerel yönetimdeki çalışmalarıyla önemli toplumsal etkiler yaratan Doyle toplumun birbirine bağlılığı ve refahını geliştiren ve aynı zamanda da ekonomik güven ortamı yaratılmasına yardımcı olan toplumsal programlar geliştirmiştir. İktisat alanın eğitim alan Doyle MBA derecesine sahiptir. Sürdürülebilir, kapsayıcı ve güvenli topluluklar inşa etmek Doyle’un en güçlü olduğu ve en fazla ilgili duyduğu alanlardandır. Doyle aynı zamanda mülteci haklarının ve göçün faydalarının savunulmasına ilişkin çalışmalar yapmaktadır.

Kenan Gültürk
Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı, İstanbul, Türkiye

1964 yılında Sivas’ta doğan Kenan Gültürk,Bağcılar Belediyesi’nde Başkan Müşaviri olarak görev yapmaktadır. Ortaokul ve liseyi İstanbul’da okumasının ardından İlahiyat Fakültesi’ni bitirmiş, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Eğitim Sosyolojisi” üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır. Özel kuruluşlarda eğitimcilik ve idarecilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmenliğe başlayarak Trabzon ve Sakarya il merkezlerinde görev yapmıştır. 1997 yılı başında İstanbul Büyükşehir Belediye’sine yatay geçiş yaparak Eğitim Müdürlüğü’ne Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 25 Kasım 1998 tarihinde Arşiv Müdürlüğü’ne, 3 Kasım 1999 tarihinde de Sosyal ve Turistik Tesisler Müdürlüğü’ne atandı ve 2005 yılı sonuna kadar bu görevini sürdürdü.2006 yılında ise Bağcılar Belediyesi’nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne Müdür olarak atanmıştır. 2014 yerel seçimlerinin ardından Belediye Başkan Yardımcılığı yapmış olan Gültürk, evli ve bir çocuk babasıdır.

Şenay Özden
Araştırmacı Antropolog

Sosyoloji ve kültürel antropoloji alanında eğitim alan Şenay Özden’in çalışmaları göç ile yerel yönetişim yapılarının ve sivil toplum aktörlerinin mülteci topluluklar üzerine etkilerine odaklanmaktadır. Kalitatif araştırma teknikleri üzerine uzmanlaşan Özden geçtiğimiz 15 yıl boyunca Suriye, Türkiye ve Lübnan’da kentsel alanlarda yaşayan mülteciler üzerine geniş çaplı kalitatif bir çalışma yapmıştır. 2003 ve 2009 yılları arasında ise Özden Filistin’deki mülteci kamplarının dinamikleri ve Suriye’deki Iraklı mülteci topluluklar üzerine bir çalışma yapmıştır. Şam ve İstanbul’da pek çok farklı üniversitede dersler veren Özden, pek çok ulusal ve uluslararası organizasyon ve araştırma şirketinde araştırmacı danışman olarak çalışmıştır. Aynı zamanda İstanbul’da yer alan Hamiş Suriye Kültür Merkezi’nin kurucularından olan Özden, şuanda Türkiye ve Lübnan’da yaşayan Suriyeli kadınların devlet, başkaldırı ve yerinden edilmeye ilişkin anlatılarına odaklanan kitabı üzerine çalışmaktadır

Sinan Özden
Ulusal Proje Yöneticisi, SKL International RESLOG Türkiye Projesi

1995 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir Planlama Bölümünden mezun olan M. Sinan Özden, İsveç Blekinge Institute of Technology’den yüksek lisans, İsrail Development Studies Center’dan ise Kırsal Bölge Kalkınması üzerine uzmanlık derecesi aldı. GAP Bölge Kalkınma İdaresi’nde yeniden yerleşim projelerinde yer alan Özden, Alman Teknik İşbirliği Kurumu’nda (GTZ) Türkiye’de yürütülen proje ve programların koordinasyonunu üstlendi. 2006 yılında İstanbul Metropoliten Planlama Merkezi’nde (İMP) İstanbul Çevre Düzeni Planı’nı hazırlayan plancılara katıldı, İstanbul ve Marmara Bölgesi arasındaki etkileşimler üzerine çalıştı. Trakya Bölgesi’nde Çevre Düzeni Planlarının hazırlanmasında etkin rol üstlendi. MBB bünyesindeki Çevre Merkezi’nin kuruluşunda yer aldı. Yerel Yönetim Reformuna Destek (LAR-2) projesi kapsamında yerel yönetimlerde katılımcılığın geliştirilmesi için yöntemler geliştirdi, Kent Konseyleri ile çalıştı. TBB ile Yerel Diplomasi ve Kardeş Şehir ilişkileri üzerine çalışmalar yaptı. Katılımcı Yerel Yatırım Planlaması (TULIP) projesinin kilit uzmanlığını yürütürken, durum simülasyonu ve rol oynamaya dayalı “Ermazon” eğitimini geliştirdi, 13 ilin valilik personeliyle uyguladı. REC (Bölgesel Çevre Merkezi) ile birlikteliğinde Yerel Çevre Eylem Planlaması metodolojisini geliştirdi. Trabzon Yerel Çevre Eylem Planı’nın hazırlanmasında yer aldı, Aksaray Yerel Çevre Eylem Planı’nı hazırladı.UNDP, GIZ (GTZ), KfW, SALAR, VNG ve REC tarafından yürütülen uluslararası ve AB destekli projelerde kıdemli uzman olarak, İçişleri Bakanlığı’na, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, Belediyelere danışmanlıklar yaptı.Yürütücüsü olduğu veya kısa süreli uzman olarak yer aldığı çok sayıda projede sayısız kolaylaştırıcılık görevleri üstlendi, eğitimler düzenledi ve verdi. ICMPD’nin yürütücüsü olduğu Support the Implementation of Development Sensitive Migration Policies (SIDEM) ve Project on Asylum Capacity Building in Turkey (ASCAP) projelerinde üstlendiği görevlerle, Suriye göç krizi sonrası, göç ve kalkınma konusuna eğilmeye başladı. İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği (SALAR) ile Göç karşısında Yerel Yönetişimde Rezilyans (Resilience of Local Governance in the Face of Migration) (RESLOG) projesinin Türkiye ayağını geliştiren M. Sinan Özden, Türkiye, Marmara ve Çukurova Belediyeler Birlikleri ile ortaklaşa yürütülen RESLOG Türkiye Projesinin Ulusal Proje Yöneticiliğini sürdürmektedir.

Bojan Randjelovic
Belediye Başkan Yardımcısı, Pirot Belediyesi, Sırbistan

Bojan Randjelovic 17 Şubat 1971’de Pirot’da doğdu. Yerel hükümetteki işinden önce Pirot Hastanesi’nde çalışan Randjelovic, 2006’dan beri Belediye Başkanı Asistanı olarak sağlık hizmetleri, spor, dini topluluklar, cinsiyet eşitliği ve turizm konularında çalışmaktadır.

Randjelovic 2016’nın sonundan bu yana UNDP, WHO ve IOM gibi Birleşmiş Milletler ajanslarıyla göç krizinin yönetiminde birlikte çalışmaktadır. Pirot şehri, Vranje şehri ve Sid Belediyesi ile birlikte Göç krizinin psiko-sosyal ve sağlık yönetimi bileşenine odakla Göç Krizine Yanıt için Yerel Eylem Planı’nın geliştirilmesi sürecine dahil olmuştur. Randjelovic Pirot Şehri’nin yakınında yer alan “Kırkıncı Kilometre” Göç Kabul Merkezi’nin toplumsal sorunlarının çözülmesi için IOM ile beraber çalışmıştır.

Gayed Sened
Temsilci, Yarının Kadınları Komitesi

Gayed Sened, Gaziantep’te faaliyet gösteren Yarının Kadınları Komitesi üyesidir. 4 senedir faaliyetlerine devam eden ve Gaziantep’te yaşayan Suriyeli Kadınların Kurduğu bağımsız bir inisiyatif olan Yarının Kadınları Komitesi, mülteci kadın hakları ve sosyal uyum konusunda Suriyeli Kadınların temsilcisi olmuştur. 3,5 yıl önce ülkesindeki savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan Sened, başladığı Psikoloji eğitimini bitirememiştir. Sened Türkiye’de bulunduğu süre içerisinde hem Geçici Barınma Merkezi’nde hem de şehirde yaşamı tecrübe etmiştir. 3 çocuk annesi olan Sened, Suriyeli kadınların ve çocukların geleceği için Yarının Kadınları Komitesinde mülteci ve kadın hakları konusunda bilinçlenme çalışmaları da yürütmektedir. Sened, sadece kendisi için değil başka kadınların ve kız çocuklarının da hayatlarına dokunarak iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Güçlü bir kadın olmayı hedefleyerek yola çıkan Sened, başka kadınlara da güç vermeyi kendi hedefleri arasında görüyor. Yarının Kadınları Komitesi temsilcisi olan Gayed, kadının sesinin her alanda olması için çalışmalarına devam etmektedir.

Shoichiro Suzuki
Kyoto Belediye Başkan Yardımcısı, Japonya

Shoichiro Suzuki 1 Nisan 2019’dan beri Kyoto Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 1972 yılında doğan Suzuki 1995 yılında Tokyo Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Mezuniyeti sonrasında 1995 yılında İnşaat Bakanlığı’nda çalışmaya başlayan Suzuki ardından 2005 yılında Singapur Cumhuriyeti için Japonya Büyükelçiliği’nde başkatip olarak çalışmıştır. Kariyerine kamu sektöründe devam eden Suzuki kariyeri boyunca bu alanda pek çok görevde yer almıştır. Bu süreçte Suzuki Ticaret, Endüstri ve Çalışma Departmanı’nın Turizm ve Ürün Birimi’nin Direktörlüğü (2008), Genel İşler Departmanı’nın Kamu İlişkileri Birimi’nin Direktörlüğü (2010) ve Gayrimenkul Pazar Planlama ve Koordinasyon, Arazi Ekonomisi ve İnşaat Endüstrileri Bürosu Direktörlüğü (2012) yapmıştır. Bunun yanında uzun süre Arazi, Altyapı, Ulaşım ve Turizm Bakanlığı’nda çalışan Suzuki bu süre boyunca Kent Bürosu’nun Kentsel Politika Birimi’nde Kentsel Planlama ve Koordinasyon, Direktörlüğü (2012) ile Genel İşler Birimi’nde Kentsel ve Bölgesel İdari Politika Planlama Direktörlüğü görevlerini (2013) yürütmüştür. Bakanlık’ta Hesap Yönetimi, Bütçe ve Hesap Bölümü Birimi’nin de Direktörlüğünü (2014) üstelenen Suzuki, Belediye Başkanlığı görevinden önce Politika Bürosu’nun Kamu-Özel Sektör İş Birliği Birimi’nin Direktörlüğünü (2016) ve Kyoto Kent Planlama Bürosu’nun Genel Direktörlüğünü yapmıştır.