Paralel Oturum 2.3 – Sürdürülebilir şehirler vizyonu & akıllı şehirler, döngüsel kentsel ekonomiler, yeni teknolojilerin rolü ve göç ve yerinden edilmenin çevreye etkileri

Yeni Kentsel Gündem ve Paris İklim Değişikliği Anlaşması ile devletler kentsel alanlar ve kent çevresinde suyun korunması ve sürdürülebilir şekilde kullanılması ile çevreye uyumlu atık yönetimi stratejilerinin teşvik edilmesi taahhüdünde bulunmuşlardır. Buna ek olarak, yenilenebilir enerji kullanımının artırılması ve bir atık enerjisi politikasının benimsenmesinin de yerel düzeyde göç ve yerinden edilme sonucu ortaya çıkan ek hizmet talebinin etkilerini azaltma konusunda atılması gereken önemli adımlardan biri olduğu kabul edilmiştir.

Dünya genelinde, şehirler kamu hizmetlerine erişimi iyileştirmek, ihtiyaçlara daha iyi yanıt verebilmek, kullanıcıların ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve toplumsal katılımı teşvik etmek amacıyla internet altyapıları ve uygulamaları gibi dijital araçları yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Son araştırmalar yeni teknolojilerin dezavantajlı gruplar açısından da hayati bir rol oynadığını göstermektedir. Araştırmalara göre, mülteciler ve diğer azınlıklar da dahil olmak üzere dezavantajlı gruplar akıllı telefonları ve sosyal medyayı sıklıkla kullanmakta ve hizmetlere erişimi artırmak için geliştirilen dijital araçlar, yeni gelenlere özel hazırlanmış uygulamalar (çeviri, haklara ilişkin bilgiler) ve sahada raporlama ve akıllı ikametgah kartları gibi pek çok teknolojik araçtan faydalanmaktadırlar. Bu da yeni teknolojilerin olmayışının ve/veya düzgün ve verimli bir şekilde çalışmayışının dezavantajlı grupları temel hizmetlerden mahrum kalma riskine sokabileceği anlamına gelmektedir.

Bu oturum, göç ve yerinden edilmenin çevre üzerindeki etkilerinin azaltılması kapsamında, katı atık ve atık su yönetimi, yenilebilir enerji politikaları ile yeni teknolojiler, yenilikçilik ve veri yönetimi konularını ele almaktadır.

Belediyeler artan göçmen ve mülteci nüfusuna paralel olarak belediye hizmetlerine ilişkin meydana gelen talep artışı ile nasıl başa çıkmışlardır? Sıfır atık politikaları ve uygulamaları, atık üretimini azaltmak ve aynı zamanda da bu bağlamlarda geçim kaynakları yaratmak için nasıl kullanılabilir? Akıllı Şehirler’den ne gibi örneklerimiz var? Daha etkili atık ve atık su yönetimi ve planlamasının desteklenmesi için belediyeler neler yapabilir?

Göçmen ve mülteci topluluklarına erişmek için dijital teknolojinin sunduğu fırsatlardan nasıl faydalanılabilir? Belediyeler kimsenin geride bırakılmamasını ve akıllı çözümlerin mülteciler gibi en yoksul ve/veya ötekileştirilmiş grupların aleyhine işlememesini nasıl sağlamışlardır? Bu konuda Akıllı Şehirler’den neler öğrenebiliriz?

KONUŞMACILAR

 • Seher Alacacı Arıner
  Seher Alacacı Arıner
  UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı
 • M. Cemil Arslan
  M. Cemil Arslan
  Genel Sekreter, Marmara Belediyeler Birliği
 • Cai Baodi
  Cai Baodi
  Shanghai Kamu Güvenliği Bürosu Çıkış-Giriş Yönetim Direktörü
 • Baran Bozoğlu
  Baran Bozoğlu
  Genel Başkan, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
 • Harold Logie Tucker
  Harold Logie Tucker
  Bo Belediye Başkanı, Sierra Leone
 • Sertaç Turhal
  Sertaç Turhal
  Proje Müdürü, Suriye Krizine Yanıt ve Dayanlıklık Programı, UNDP Türkiye
 • Carmen Vélez
  Carmen Vélez
  Planlama ve Değerlendirme Birimi Başkanı, Endülüs Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı
Seher Alacacı Arıner
UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı

Seher Alacacı Arıner, Temmuz 2017’den bu yana UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı (Program) görevini yürütmektedir. 2005 yılından beri BM sisteminde çeşitli görevlerde bulundu. BM’deki kariyeri boyunca, AB üyelik gereklerini karşılayacak sosyal ve siyasi reformlara ilişkin bir dizi program yönetti. Çalışmalarının asli odağı, ulusal insan hakları mekanizmalarını ve herkesin adalete erişimi için şeffaf, hesap verebilir ve etkili yargı sistemini destekleyen hedefli müdahalelerdir. Kalkınma uygulamacısı olarak kariyeri Güneydoğu Anadolu kalkınma projeleriyle başlayan Seher Alacacı Arıner’in kalkınma çalışmalarında çeşitli görevleri kapsayan 14 yılı aşkın deneyimi vardır; çalışma alanları esas olarak yönetim, ortaklık oluşturma, kaynak seferberliğinin yanı sıra program ve politika tasarımı, projelerin uygulanması, savunuculuk ve araştırmayı içermektedir. Görevleri esnasında uluslararası toplum temsilcileri, hükümetlerdeki ulusal ortaklar, sivil toplum kuruluşları ve insan hakları savunucuları ile güçlü ilişki ağları kurdu. BM’nin insan hakları, demokratikleşme ve SKA’lara ilişkin entegre çalışmalarına aktif katkıda bulunmaktadır.

Seher Alacacı Arıner, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunudur; yargı ve siyaset etiği odaklı Avrupa Entegrasyonu alanında yükseklisans yapmıştır.

M. Cemil Arslan
Genel Sekreter, Marmara Belediyeler Birliği

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Programı ile Beykent Üniversitesi Uluslararası Ekonomik ve Politik İşletmecilik Programında yüksek lisans yaptı. Doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Programı’nda tamamladı. Doktora sonrası dil ve finans çalışmalarını İngiltere’de sürdürdü.

İş hayatına 1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde başladı; Denetçilik, Giderler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ve Encümen Üyeliği ile Belbim A.Ş., Bimtaş A.Ş. ve İstanbul Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 2014 yılından beri Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri olarak görev yapmaktadır.

Cai Baodi
Shanghai Kamu Güvenliği Bürosu Çıkış-Giriş Yönetim Direktörü

Cai Baodi 1968 yılında Şangay, Çin’de doğdu. Baodi kariyerinin büyük bir kısmında göçmenlik sisteminde çalışmıştır ve şuanda Şangay Kamu Güvenliği Bürosu, Yabancular Vize Departmanı’nda Çıkış-Giriş Yönetim Direktörü olarak görev yapmaktadır. Yabancı vizeleri ve kalıcı ikamet başvuruları, uyruk ve göçmenlerin entegrasyonu gibi konular üzerine çalışan Baodi, yıllar süren çalışmalarının ardından Şangay’ın önemli göç uzmanlarından biri olmayı başarmıştır. Şangay Uluslararası Çalışmalar Üniversitesi İngiliz Edebiyatı bölümünde lisans eğitimi alan Baodi, Şangay Jiaotong Üniversitesi’nden LLM derecesine sahiptir.

Baran Bozoğlu
Genel Başkan, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
Harold Logie Tucker
Bo Belediye Başkanı, Sierra Leone

Harold Logie Tucker Bo City Belediye Başkanı olarak ikinci kez görev yapmaktadır. Bay Tucker, Sierra Leone Halk Partisi’ne mensup bir topluluk politikacısı olarak mezun olan gençliğin güçlendirilmesi ve girişimciliği konusunda yer almıştır. Çocuk ve maternal konularda müdahalelerle, teletıp, gençlik gelişimi, kadınların gelişimi ve güçlendirilmesi ve finansal hizmetler eğitimleri konularında kendi yerel sivil toplum örgütünü kurmadan önce 15 yıldan fazla bir süredir hem yerel hem de uluslararası kuruluşlarda üst düzey proje yönetimi pozisyonlarında görev yapmıştır. Tüm yerel STK’ları, Ulusal Yeniden Yerleşim, İmar ve Rehabilitasyon Komisyonu tarafından yönetilen ve Sierra Leone’deki savaşın bitiminden sonra yeniden yapılanma ve rehabilitasyon komisyonu olan Dünya Bankası projeleri onay komitesinde temsil etmeye aday gösterilmiştir. Coğrafya ve Dilbilim üzerine çalışmış ve Proje Geliştirme ve Yönetimi, Toplum Psikososyal Gelişimi, Özel Sektördeki Baş Yöneticiler İçin Liderlik Eğitimleri konularında lisansüstü eğiitm almıştır. Bir yıl boyunca Saint Andrews Ortaokulu Bo City’de seçkin bir öğretmen olarak ders verdi ve işletme ve balık çiftçiliğini sürdürmüştür. Sierra Leone’de 19 başkan ve Belediye Başkanı arasında 2016 ve 2017 yıllarında en iyi Belediye Başkanı ödülüne layık görülmesinin yanısıra konseyi, yılın en iyi Konseyi ünvanını sürekli olarak kazanmıştır. Sierra Leone içinde ve dışında yüksek öğrenim kurumlarında liderlik ve gelişim konusunda profesyonel yazılar sunmuştur. Konseyi, atık Yönetimi araştırma ve uygulaması için İngiltere’deki Lamington ve Warwick Şehirleri ile işbirliği içindedir. Tucker 49 yaşında ve dört çocuk babasıdır.

Sertaç Turhal
Proje Müdürü, Suriye Krizine Yanıt ve Dayanlıklık Programı, UNDP Türkiye

Yedi yılı UNDP’de olmak üzere toplamda onaltı yıl deneyime sahip Turhal’ın çalışmaları çevre, yerel kalkınma ve dayanıklılık alanlarında yoğunlaşmıştır. Turhal Şuanda UNDP Türkiye’de uygulanan Türkiye’de  Dayanıklılık Projesi kapsamında yürütülen ve Suriyelilerin yoğun olduğu bölgelerdeki Belediyelere altyapı desteği ve Teknik destek vermeyi amaçlayan Belediye Hizmetleri Bileşeni’nin Proje Müdürlüğünü yapmaktadır.

Carmen Vélez
Planlama ve Değerlendirme Birimi Başkanı, Endülüs Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı

Carmen Vélez 2008 yılından bu yana Endülüs Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nda Planlama ve Değerlendirme Birimi Başkanlığı yapmaktadır. Vélez aynı zamanda Sevilla Üniversitesi’nde iktisat dersleri vermektedir. Değerlendirme alanında uzmanlığa sahip olan Vélez, Ajansa katılmadan evvel Avrupa Birliği, İspanya Merkezi Yönetimi, Endülüs Bölge Hükümeti ve daha pek çok yerel kurumla çalışmıştır. Endülüs Eşitlik İnisiyatifi’nin İzleme ve Değerlendirme çalışması ile “İspanyol Uluslararası İşbirliği Politikası için Değerlendirme Yönetimi Elkitabı”, “Kamu Politikaları Değerlendirme Rehberi” ve “Yerel Kalkınma Ajansları için Planlama ve Değerlendirme Rehberi” isimli değerlendirme elkitaplarının incelenmesinin de aralarında olduğu pek çok çalışma, program ve projede yer alan Vélez, İspanya ve Latin Amerika’da İzleme ve Değerlendirme konusunda ders ve seminer organize etme noktasında da oldukça tecrübelidir.